Tingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Jõulupood. ee veebipoe klientide (edaspidiKlient) ja EternaDeco OÜ (edaspidi Jõulupood. ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. 

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Jõulupood. ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 

1.3. Jõulupood. ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. 

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad Jõulupood. ee veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%. 

2.2. Ostudel mille toodete kogusumma jääb alla 100€ lisandub transpordi hind 3.70EUR

2.3. Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest). 

2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügi tingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi jaJõulupood. ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamiseajal kehtinud tingimusi. 

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi

3.2. Tellimuse vormistamisega alustamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vaata ostukorvi“). 

3.3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise ja maksmise viis ja vajutagelingile „Edasi“. Järgmisena kontrollige tellimus ja vajutage lingile “Vormista tellimus”, seepeale kuvatakse ekraanile arve,mille saate tasuda mugavalt pangalingiga (Swedbank, SEB jt) või teistespankades siseriikliku maksena Paysera. com vahendusel ja lisaks ka PayPal maksesüsteemi kaudu. Andmed siseriikliku makse sooritamiseks leiate peale tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatudarve lehelt. 

3.4. Tellimuse kinnitamisel saadetakse vormistamisekäigus märgitud e-posti aadressile maksekinnitus Paysera.com -lt. 

3.5. Tasumata tellimused annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest. 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogu summa on laekunud EternaDeco OÜ arveldusarvele. 

5. Kohaletoimetamine

5.1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist)komplekteerib Jõulupood. ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele. 

5.2. Jõulupood.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. 

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel. 

5.4. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist. 

5.5. Jõulupood. ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamiseviibimine on tingitud asjaoludest mida Jõulupood. ee ei saanud mõjutada või ette näha. 

6. Tagastamisõigus

6.1. Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted14 päeva jooksul tagastada. 

6.2. Tagastus on võimalikjuhul kui: kaup ei ole olnud kasutuses, kaubal on säilinud müügivälimus ning omadused, on alles originaalpakend, kleebised ja etiketid, ning dokumendid, mis kinnitavad ostu ja ostutingimusi. Kosmeetika ja toidulisandite tagastus on võimalik juhul kui kaup vastab eelpool nimetatud tingimustele ja lisaks on avamata ja originaalpakendis. 

6.3. Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus. 

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil kontaktjoulupood. ee või täita Tagastamise vorm lehel joulupood.ee 14päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel,kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. 

6.5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasijõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 30 päevajooksul. 

7. Vastutus

7.1. Jõulupood. ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Jõulupood. ee eesteisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahjueest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudelja ulatuses. 

8. Vääramatu jõud

8.1. Jõulupood. ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kaubakohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kaubakohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Jõulupood. ee ei saanud mõjutada või ette näha. 

9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

9.1. Jõulupood. ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käiguskogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele. 

9.2. Krüpteeritudandmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Jõulupood. ee poolneligipääs. 

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1. Jõulupood. ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aastajooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. 

10.2. Jõulupood. eeei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustestmis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamisetulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mittetootepakendi puudusi. 

10.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemistja kauba tagastamist Jõulupood. ee kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Jõulupood. ee Kliendile kauba eest tasutud summa koo spostikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päevajooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist jatuvastamist. 

10.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile kontaktjoulupood. ee pretensioonkus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon,tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. 

10.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest. 

10.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi jaKliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljemkui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.